www.sphere.sk

Vstup pre overenie platnosti EAN kódu
vernostného programu Sphere


Tu zadajte 13 - miestnu číselnú hodnotu umiestnenú pod čiarovým kódom (EAN) na zadnej strane karty:
(u platobných kariet s logom Sphere, kde nie je čiarový kód, zadajte prvých 8 číslic čísla karty)